Kotisivut ratkaisevassa roolissa asiakaskokemuksen luomisessa

Onko sinun yrityksessäsi panostettu kotisivujen käyttäjäystävällisyyteen ja sisällön laatuun? Tuottaako yrityksesi kotisivuilla vierailu positiivisen asiakaskokemuksen? Vai onko yrityksesi verkkopalvelu laitettu pystyyn vain yhteys- ja tuote- tai palvelutietojen jakamiseksi?
Netti- ja entisestään lisääntyneen mobiilikäytön vuoksi asiakkaan ensimmäinen kontakti yritykseen tapahtuu yhä useammin verkossa. Tämän vuoksi kotisivujen rooli onkin korostunut asiakashankinnassa merkittävästi. Jaan tässä artikkelissa näkemyksiäni siitä, mitä asioita kotisivujen sisällön tuottamisessa tulisi ottaa huomioon positiivisen asiakaskokemuksen synnyttämiseksi.

Kotisivut ovat elinehto yritykselle. Ei kuitenkaan ole yhdentekevää, millaiset nettisivut yrityksellä on. Verkossa surffaillessa käyttäjälle syntyy nopeasti ensivaikutelma niin yrityksestä kuin sen tuotteista tai palveluista. Jos nettisivut ovat hitaat ja rakenteeltaan epäloogiset, ei käyttäjä jaksa montaa sekuntia sivuilla vierailla.  Jos sivujen sisältö on heikko, eikä se vastaa käyttäjän etsimään tietoon, voi surffailu nettisivuilla jäädä ainoaksi kontaktiksi yritykseen.

Epätyydyttävä vierailu sivustolla synnyttää negatiivisen mielikuvan yrityksestä ja luultavasti potentiaalinen asiakas ostaa etsimänsä tuotteet tai palvelut kilpailijalta. Lopulta negatiivissävytteinen vierailu sivustolla voi käynnistää myös halun jakaa huono kokemus omassa lähipiirissä tai pahimmassa tapauksessa jopa sosiaalisessa mediassa.  

Laadukas sisältö avainroolissa

Vahvoja perusteluita positiivisen asiakaskokemuksen rakentamiseksi verkkosivuilla siis löytyy. Laadukkaiden kotisivujen elementtejä on kaksi: käyttäjäystävällisyys sekä laadukas sisältö.  

Jotta nettisivuilla vierailu muodostaisi positiivisen käyttökokemuksen tulisi sivujen olla visuaalisesti selkeät ja helppokäyttöiset. Lisäksi kotisivujen sisällöstä pitäisi löytyä vastaukset sivuilla vierailevan mielessä oleviin kysymyksiin.

Näin testaat kotisivujesi sisällön merkityksellisyyden

Jotta pystyisit arvioimaan yrityksesi nykyisten tai suunnitteilla olevien kotisivujen sisällön relevanttisuutta ja laatua, niin listaan alle kysymyksiä, joiden avulla voit puntaroida sivuston sisällön tarkoituksenmukaisuutta. Pohdi seuraavia asioita:

  • Ilmeneekö yrityksesi kotisivuilta selkeästi se, mikä on yrityksesi tarkoitus ja mitä tuotteita tai palveluita se tarjoaa?
  • Nouseeko kotisivuilla esiin, minkälaisia asiakkaan tarpeita, ongelmia, haasteita tai tilanteita yrityksesi tuotteet tai palvelut ratkaisevat?
  • Vakuuttavatko kotisivut ensimmäisten sekuntien aikana käyttäjän niin, että hän löytää kysymyksiinsä vastaukset? Eli onko yrityksesi tarjoamat ratkaisut heti havaittavissa?

Jos vastasit kysymyksiin kyllä, niin yrityksesi nettisivut palvelevat luultavasti hyvin asiakkaittesi tarpeita ja luovat siltä osin positiivisen asiakaskokemuksen.

Mikäli vastasit yhteen tai useampaan kysymykseen ei, niin vaikuttaa siltä, että sivujen sisällöissä olisi kehitettävää. Suosittelen, että pohtisit, voisiko nykyisiä sisältöjä helposti muokata ja terävöittää vai pitäisikö sivustolle luoda kokonaan uutta sisältöä?

Uusia tekstejä luodessa sinun kannattaa pitää mielessä yllä olevat ”tarkistuskysymykset”. Niitä apuna käyttäen pystyt hahmottelemaan asioita, jotka sivulla tulisi kommunikoida. Kotisivujen sisältöjä luodessa pohdi huolellisesti sitä, millä viesteillä saat potentiaalisen asiakkaasi vakuutettua. Pyri vastaamaan asiakastarpeisiin heti etusivulla.    

Kotisivut ensikontakti yritykseen

Kotisivujen ratkaisevan roolin ymmärtäminen asiakashankinnassa ja positiivisen asiakaskokemuksen luomisessa on siis ensiarvoisen tärkeää. Verkosta ostaminen on kasvanut pandemian aikana merkittävästi ja kaikenlainen surffailu verkossa mobiilikäytön lisääntymisen myötä on jokapäiväistä.

Koska asiakaskokemus muodostuu asiakkaan tekemien useiden tulkintojen summana, on jokainen kosketuspiste ja kontakti yritykseen merkittävässä roolissa. Yrityksen verkkosivut ovat yksi tärkeimmistä kosketuspisteistä yritykseesi. Oletko tarkastellut oman yrityksesi kotisivuja kriittisesti ja varmistanut, ettei yrityksesi kotisivut olisi se heikoin lenkki asiakaskohtaamisissa?

Mikäli kaipaat ulkopuolisen henkilön näkemyksiä yrityksesi nettisivujen sisältöjen ja/tai käyttäjäystävällisyyden arviointiin tai apua sisällön tuottamiseen, niin autan mielelläni.