Nettikatsauksella selvitetään yrityksen verkkonäkyvyys

Haluaako ravintolasi hyödyntää tehokkaasti verkkoa saadakseen lisää asiakkaita ja kasvattaakseen myyntiä? Oletko tietoinen siitä, löytävätkö kuluttajat ravintolasi palvelut ja tuotteet verkosta?

Nettikatsaus on tiivistetty analyysi yrityksesi verkkonäkyvyyden laajuudesta & tehokkuudesta sekä käytössä olevien digikanavien sisällöistä.

 

Nettikatsauksen avulla selvitetään:

– Onko ravintolallasi käytössä kohderyhmän kannalta relevantit digikanavat

– Onko yrityksesi kotisivuilla ja muissa digitaalisissa kanavissa sisältöä, joka vastaa kuluttajien käyttämiä avainsanoja tietoa haettaessa

– Miten ravintolasi näkyy ja listautuu hakukonetuloksissa

– Onko some-kanavien sisältö kohderyhmälle relevanttia ja innostavaa

 

Nettikatsauksen tuloksena saat tietää:

-Vastaako yrityksesi kotisivujen ja some-kanavien sisältö kuluttajien hakemia tietoja

-Mitkä olisivat ravintolasi tavoitteita vastaavat ja relevantit some-kanavat

-Miten verkkonäkyvyyttä voitaisiin kehittää ja millä keinoin asiakastrafiikkia voisi kasvattaa digitaalisissa kanavissa

-Kokonaiskäsityksen siitä, miten nettiä voisi hyödyntää kokonaisvaltaisemmin myynnin edistämisessä