Tietosuoja

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaava henkilö

Liz Com Oy
Y-tunnus 3154592-7

Liisa Kupsu
p.040 540 2680
liisa.kupsu@lizcom.fi

2. Rekisterin nimi

Yhteydenottolomakkeet

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen ja hallinnoimiseen sekä asiakasviestinnän toteuttamiseen.

4. Rekisterin tietosisältö

Nimi
Yritys
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

5. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan, kun asiakkuus on olemassa. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään lizcom.fi-sivustolla olevilla yhteydenottolomakkeilla . Henkilöt syöttävät tiedot henkilökohtaisesti ottaessaan yhteyttä. Tietoja kerätään myös sähköpostitse tai puhelimitse tulleista yhteydenotoista, jos se on tarpeellista asiakassuhteen luomisen kannalta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.  Matkapuhelin on suojattu sormenjälkitunnistimella.

9. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat tietonsa rekisteristä ja sitä pitää pyytää henkilökohtaisesti.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

11. Evästeet ja analytiikka

Sivusto käyttää evästeitä (cookies). Evästeiden käyttö on yleistä ja useat sivustot hyödyntävät niitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle.Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustolla vierailevat selaimet.

Sivuston seurantaan käytämme Googlen Analytics palvelua. Seurannan tarkoitus on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä. Lisätietoja Googlen evästeistä voit lukea täältä: Googlen evästekäytäntö.