Liz Com Oy - Referenssit

Esittelen ohessa kotisivuprojekteja, joita olen ollut tekemässä. Roolini nettisivujen uudistamisessa on pääsääntöisesti ollut sivuston rakenteen konsultointi sekä kotisivujen tekstien ja referenssitarinoiden kirjoittaminen.

Lue asiakkaitteni kommentit, niin saat käsityksen siitä, miten osaamiseni projekteissa näyttäytyi.

Heli Alén Oy

Heli Alén:
Uudistimme yritykseni kotisivut Liz Com Oy:n Liisan ammattitaitoisella projektin johtamisen ja tuen avulla. Liisa varmisti, että sivuston rakenne palvelisi yritykseni tarpeita ja esitti relevantteja kysymyksiä sekä omia näkemyksiään konseptiehdotuksen luomiseksi.

Palkita Consulting Oy

Tuija Räsänen:
Liz Com Oy:n Liisa on osaava ja vahvan ammattitaidon omaava viestijä. Hän on kyvykäs tiivistämään asiat ja kirjoittamaan ytimekkäästi. Hän tuo perustellusti omat näkemyksensä esiin ja nostaa tekstien tuottamisessa sekä sivuston rakenteen suunnittelussa esiin näkökulmia, joista on asiakkaalle etua.