Yrittäjä, suunnitteletko verkkosivustoa?
Ota nämä asiat huomioon kotisivujen suunnittelussa

Onko yrityksellesi ajankohtaista verkkosivuston perustaminen? Tuntuuko projekti isolta ja monimutkaiselta, johon on vaikea tarttua? Pohditko, että mistä pitäisi lähteä liikkeelle ja mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon? Olen listannut sinulle kotisivujen suunnittelussa huomioon otettavat osa-alueet ja niihin liittyvät pohdittavat asiat.

1. Kotisivujen domain & web-hotelli

Rekisteröi verkkotunnus eli domain ja vuokraa palvelintila webhotellista

Pohdi millä nimellä haluat rekisteröidä kotisivusi. Mikä olisi sopiva verkkotunnus eli domain yrityksesi kotisivuille. Tarkista domainhausta https://www.zoner.fi/domainhaku, onko haluamasi tunnus vapaana ja rekisteröi vapaana oleva domain käyttöösi. Lisäksi kotisivusi tarvitsevat palvelintilan, jonka voi ostaa webhotellista. Saat hankittua sekä verkkotunnuksen että palvelintilan samalta palvelun tarjoajalta. Paketteihin kuuluu yleensä myös sähköpostilaatikko tai tarpeen mukaan useampiakin laatikoita. Webhotellipalvelun tarjoajia Suomessa on runsaasti, muun muassa Zoner, Hostaan, WP-palvelu, Shellit.org ja Domainhotelli.

2. Kotisivujen tarkoitus

Määritä tavoite kotisivuillesi

Verkossa oleminen on nykyään yrityksille elinehto. Jos yrityksesi ei löydy verkosta, niin käytännössä sitä ei ole olemassa. Ei ole kuitenkaan tarkoituksen mukaista, että verkkosivut suunnitellaan vaan sen takia, että ollaan läsnä verkossa. On tärkeää miettiä mikä on verkkosivujen tavoite. Miksi verkkosivut tehdään? Mihin niillä pyritään? Useimmiten tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa, mutta tavoite tulisi purkaa konkreettisemmalle tasolle. Onko yrityksesi tavoitteena kasvattaa näkyvyyttä ja tunnettuutta, hankkia lisää asiakkaita vai kasvattaa myyntiä nykyisten asiakkaiden keskuudessa? Vai onko kotisivuilla muunlainen tavoite, kuten vaikkapa kehittää brändiä tai parantaa työnantajakuvaa?  

Määrittele yrityksesi kohdeyleisö

Kun tavoite on määritelty, seuraavaksi on pohdittava, kenelle verkkosivut suunnataan. Määrittele, ketkä ovat yrityksesi tarjoamiesi tuotteiden/palveluiden kohderyhmää? Millaisia tarpeita kohderyhmään sisältyvillä ostaja- tai asiakaspersoonilla on? Kirjoita määritelmät ostaja-/asiakaspersoonista ylös, sillä tietoa tarvitaan jatkossakin, kun sivuille suunnitellaan ajan mittaan uutta sisältöä.

3. Kotisivujen sisältö

Suunnittele sivurakenne ja asiasisältö

Listaa vaikkapa ranskalaisien viivojen avulla tai mind map -tekniikalla asioita, joita yrityksesi verkkosivuilla tulisi kertoa. Kokosin sinulle listan asioista, jotka ainakin tulisi tuoda esiin.

  1. Kerro mitä yrityksesi tekee ja millaisia tuotteita ja/tai palveluita se tarjoaa.
  2. Kerro, minkälaisia ongelmia tai haasteita yrityksesi tuotteet tai palvelut voivat ratkaista
  3. Kerro millaisia hyötyjä potentiaalinen asiakkaasi saa, ostaessaan yrityksesi tuotteita/palveluita.
  4. Hanki sivustolle referenssitarinoita, asiakkaittesi kommentteja tai suosituksia, joiden avulla herätät luottamusta ja vakuutat potentiaaliset asiakkaasi tai yhteistyökumppanisi.
  5. Kerro yrityksesi yhteystiedot yhteydenottoja varten.

Mikäli haluat satsata kotisivujesi laadukkaaseen sisältöön ja lisätä sivujen hakukonenäkyvyyttä, niin suunnittele verkkosivuille myös laajemmin sisältöaiheita, jotka vastaavat verkkosivustosi tavoitteita.

Jos tavoitteena on esimerkiksi hankkia lisää asiakkaita, niin tuota sisältöjä, joissa kuvataan esimerkiksi jonkun ongelmatilanteen ratkaisu, jonka yrityksenne voi tarjota ja josta asiakkaanne hyötyisi. Tai jos tavoitteena on työnantajakuvan parantaminen, niin sivustolla kannattaa kertoa vaikkapa yrityksen tavasta huomioida henkilöstön hyvinvointia tai kuvata, miten yritys palkitsee henkilöstöä. Laajemmasta ja jatkuvasta sisällöntuotannosta kannattaa tehdä oma sisältösuunnitelmansa, jonka pohjalta sisältöä voi julkaista jatkuvasti ja ajantasaisesti verkkosivustolle vaikkapa artikkeleina tai blogiteksteinä.

Sisällöntuotannon suunnitteluun ja toteuttamiseen on mahdollisuus ostaa ulkopuolista apua, mikäli yrityksen sisältä ei löydy osaamista sisällöntuotannosta. Kotisivuilla olisi tärkeää olla ajankohtaista ja hyödyllistä sisältöä, jotta sivuilla kävijät saataisiin myös palaamaan sivustolle.

4. Kotisivujen ulkoasu

Kokoa yrityksesi visuaaliseen ilmeeseen liittyvät materiaalit

Mikäli yrityksellesi on luotu graafinen ilme kuten logo, väri- ja fonttimääritykset ja mahdolliset muut graafiset elementit, niin kokoa ne yhteen tiedostokansioon odottamaan verkkosivujen ulkoasun ja visuaalisuuden suunnittelua.

Pohdi ja suunnittele visuaalista sisällöntuotantoa: valokuvat, grafiikat ja videot

Yrityksesi logon ja muiden visuaalisten elementtien lisäksi verkkosivustoa elävöitetään myös valo- tai piirroskuvilla. Verkkosivuston kuvat voivat koostua tuotteiden tai palvelutilanteiden kuvista tai muista yrityksen omaan kuvagalleriaan kuuluvista kuvista.

Mikäli yrityksellä ei ole omia kuvia, niin kannattaa pohtia, olisiko kuvia mahdollisuus ottaa nettisivuja varten ja tilata ammattivalokuuvaja kuvaamaan yrityksen tuotteita tai palvelutilanteita. Myös yleisistä kuvapankeista on mahdollisuus ostaa kuvia verkkosivustolle. Ennen kuin ryhtyy selailemaan kuvapankkien kuvia, niin kannattaa miettiä jo etukäteen värimaailmaa ja tunnelmaa, minkä tyyppisiä kuvia sivuilla halutaan julkaista. Jos kuvien pohtiminen tuntuu vaikealta, niin sivuston toteuttajalle (web designerille) voi esittää toiveen, että hän suunnittelee myös kuvamaailmaa. Web designerin työtä voi helpottaa sillä, että kuvailee hänelle yrityksen arvomaailmaa ja toimintatapoja, jolloin sivujen toteuttaja saa helpommin kiinni siitä, millaisia kuvia verkkopalveluun kannattaa etsiä.

Videot ovat kiinnostava ja tehokas tapa kommunikoida brändin tarinaa, esitellä tuotteita tai palveluita ja perustella lisäarvoa, joita tuotteet tai palvelut tarjoavat. Video on tärkeä elementti myös verkkosivuilla, jonka käyttöä kotisivuilla kannattaa hyödyntää.

5. Kotisivujen tekninen toteutus

Verkkosivuston tekninen toteutus & hinta

Verkkosivut on mahdollisuus tehdä itse. Markkinoilla on useampia helppoja työkaluja, joilla on näppärää toteuttaa sivut. Verkkosivut ovat usein ensimmäinen kosketuspinta asiakkaalle yritykseen ja niillä on suuri merkitys yrityksen imagon luomisessa, luotettavuuden ja laadun viestimisessä. Tämän vuoksi onkin tärkeää pohtia kriittisesti, riittääkö oma osaaminen verkkosivujen toteuttamiseen vai tulisiko kääntyä asiantuntijan puoleen. Kotisivujen teknisen toteutuksen palvelun tarjoajia eli web designerin palveluita on paljon tarjolla.  Palvelun tarjoajia on itseasiassa niin valtavasti, että haasteeksi voikin muodostua juuri omaan tarpeeseen sopivan web designer löytäminen.

Suosittelen, että kannattaa ensin kartoittaa omalta verkostolta suosituksia hyvistä palveluntarjoajista. Jos itsellä on toiveita julkaisualustasta, esim. Word Press, niin web designerin karsinnan voi aloittaa sillä, että käy lävitse WP-verkkosivutoteutuksia tekeviä ehdokkaita. Kun potentiaalisia tekijöitä löytyy, niin seuraavaksi kannattaa läpikäydä web designerin referenssitöitä ja tehdä havaintoja toteutettujen verkkosivustojen toiminnallisuuksista ja ulkoasuista. Referenssikartoituksen avulla saa nopeasti käsityksen siitä, miltä muiden yritysten toteutukset näyttävät ja miellyttävätkö ne omaa silmää sekä vastaavatko yrityksesi tarpeisiin.

Hinnoittelutapoja ovat muun muassa: a) kiinteä projektihinta, b) pakettihinta julkaistavien sivumäärien perusteella, c) perushinta, johon sisältyy tietty määrä sivuja ja tietyn sivumäärän ylittävältä osalta veloitetaan kiinteä sivuhinta per lisäsivu. Hintahaitari on laajahko, joten oma budjetti toteutuksesta ohjaa luonnollisesti pitkälti lopullista valintaa.   

Oma ajankäyttö vs. ammattilaisen apu

Verkkosivujen suunnittelu vaatii paljon aikaa ja vaivaa, mutta kun suunnittelun palastelee osiin, niin hengästyttävältäkin tuntuva projekti on silloin helpommin lähestyttävä ja maltillisemmin hallittava. Voit valita, miten paljon itse käytät omaa aikaasi suunnitteluun, palvelun tarjoajien kartoittamiseen ja sisältösivujen tuottamiseen vai hankitko ammattilaisen apuun. Valintaa tehdessä kannattaa puntaroida oman työpanoksen määrää suhteessa ulkopuolisen avun investoimiseen. Joitain osa-alueita on varmasti helppo ja näppärä hoitaa itse, mutta esimerkiksi sisällöntuotanto ja tekninen toteutus voi olla järkevää ulkoistaa ammattilaisille.

Tarvitsetko apua kotisivujen rakenteen suunnitteluun tai sisältösivujen kirjoittamiseen? Autan myös sopivan web designerin etsinnässä.